Distanční výuka

 

Podle nových zkušeností ze situace ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

Zákonem je nyní nově stanovena

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
 
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat
 
MŠ začíná povinně vzdělávat distančním způsobem pokud z důvodu
- krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví
- nebo z důvodu nařízené karantény není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Distanční výuka pro předškoláky byla tedy ustanovena jako povinná, nic méně chápeme, že bude probíhat v rámci vašich možností. Soubor tématických aktivit bude uveřejňován 1-2x týdně emailem. Jednoduché aktivity by měly být návodem pro vaši souvislou domácí (předškolní) přípravu. Způsob a rozsah provedení přizpůsobte domácím podmínkách a individuálním potřebám dítěte. Vaši práci můžete sdílet v emailu ,WhatsAppu, facebooku nebo posléze donést do MŠ. Pokud nemáte možnost pracovní list či návod k dané aktivitě vytisknout, můžete si ho v jednodušší podobě překreslit nebo si jej po telefonické domluvě vyzvednout v  budově MŠ. 
 
Úkoly posíláme emailem
 

Pro inspiraci doporučujeme

www.detskestranky.cz www.predskolaci.cz
www.rvp.cz (záložka předškolní vzdělávání)
www.cz.pinterest.com (tvořivé a výtvarné nápady)
dětské časopisy: Sluníčko, Předškolák, Pastelka ..
Při domácí přípravě dbejte na dobré sezení a správný úchop (tužka, štětec, nůžky) viz hygienické návyky při psaní a čtení   https://slideplayer.cz/slide/1917219/ 
 
Přejeme příjemnou zábavu a držíme palce. Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ