INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ – výtah  ze  Školního řádu

1/ Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd - mladší a starší.

Mladší děti /myšky/ jsou v přízemí a vedou je p.učitelka Ludmila Gališová a Alena Řehulková,  chůva s akreditací Kateřina Vavříčková

Starší děti /berušky/ jsou v 1.patře budovy a vedou je  p.uč. Pavlína Pécsiová/zástupkyně ředitelky/ a Markéta Heidrová, působí zde i asistetka pedagoga Lenka Kubesová

O děti se speciálními vzdělávacími potřebami pečuje Alena Řehulková/logopedie/

O čistotu a pořádek se starají paní Kateřina Vavříčková a Milada Hrušková.

V kuchyni nám vaří  paní kuchařka Vendula Kučerová.

2/  Provoz v mateřské škole je od 6,30 do 16,00h.

3/  Zřizovatel osvobodil zákonné zástupce od úplaty za vzdělávání

4/  Stravné se platí co nejdříve /v začátku měsíce/ po obdržení dokladu v hotovosti v mateřské škole. Cena celodenního stravného činí pro děti do šesti let 33/ran.svačina 6, oběd 21, odp.sv. 6/, starší děti 34 Kč /ran.sv.7, oběd 21, odp.sv.6/. Je možná i platba přes účet bankou : č.ú. 86-6916910247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

5/  Rodiče jsou povinni dítě řádně přihlašovat a odhlašovat a to osobně, nebo telefonicky, nejpozději do 7,30. U dětí s povinnou docházkou /týká se pětiletých dětí/ i písemně            ( omluvné listy budou mít děti  v šatně)

6/  Paní učitelky vzdělávají děti podle dlouhodobého Škoního vzdělávacího plánu, řídí se Rámcovým vzdělávacím programem a každý rok vypracovávají konkrétní Třídní vzdělávací plán, podle kterého děti motivují. Naše mateřská škola je zaměřená na podporu zdraví dětí, proto hodně cvičíme, máme zdravou stravu/ovoce a zeleninu/, účastníme se plaveckého výcviku a trávíme hodně času venku. Nově se učíme i cizí jazyk - angličtinu, rodiče platí externí učitelku, pokud se nám podaří ji nasmlouvat.

7/  S plánem akcí pořádaných mateřkou školou se můžete seznámit na nástěnce v mš, na webovývh stránkách a vždy před akcí písemnou formou.

8/  Prosíme rodiče všech dětí o vyplnění vstupního dotazníku a předání učitelkám

9/  Dbejte na dozor a bezpečnost dojíždějících dětí autobusem, jste za děti zodpovědní

10/Neposílejte děti do školky nemocné a v případě výskytu vši dětské, řádně dítěti hlavu vyčistili

11/ Budeteli mít potřebu dát svému předškolákovi odklad školní docházky, prokonzultujte to s učitelkou, poradíme vám, kam se obrátit. Je potřeba dvou lékařských potrvzení. K zápisu jít však musíte.

12/ O jakékoliv změně informujte mateřskou školu - změna telefonu, bydliště....

13/ Veškeré informace budou na nástěnkách, nebo vám sděleny osobně,písemně či telefonicky a na webových stránkách

14/ Snad nebudete mít námitky proti pořizování obrazových či zvukových materiálů(focení....)

15/ Dejte dětem oblečení na převlečení - a to jak do školky, na spaní i na pobyt venku. Malým dětem i náhradní spodní prádlo – vše podepište

 

Prosím, přečtěte si Školní řád a Školní vzdělávací program - na webových stránkách nebo v šatně mateřské školy

Prosíme o úzkou spolupráci a kontakt, pomoc při organizování akcí, případně jakoukoliv pomoc finanční či hmotnou.

Děkujeme

Tel.kontakt : 553 666 137, mobil 606 030 521, 606 030 521

 E mail adresa : danuse@seznam.cz

více zde:

 

školní řád Jakartovice 2020.docx (55 kB)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ.doc (43 kB)