PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

ZÁŘÍ

,,PODZIMNÍČEK“– domácí tvoření rodičů s dětmi

 

ŘÍJEN

 Drakiáda – akce s rodiči

Podzimní vycházka do přírody

 

LISTOPAD

Vánoční fotografování dětí

Zapálení 1.adventní svíčky

 

PROSINEC

Mikulášská a vánoční nadílka          

Den otevřených dveří v ZŠ Mladecko před zápisem do první třídy ?

Vánoční tvoření s rodiči

LEDEN

Individuální pohovory s rodiči dětí, které by měly jít do ZŠ + ,,ZÁPIS NANEČISTO“

ÚNOR

Maškarní ples obecní

Malý maškarní ples v MŠ

BŘEZEN

Návštěva knihovny

Plavání  dětí pro zájemce /10 – 12 lekcí /

 

DUBEN

Čarodějnice ?

Návštěva divadla v Opavě ?

Velikonoční pracovní dílna s rodiči

KVĚTEN

Den otevřených dveří - ,,Táto, mámo, pojď si se mnou hrát “

Zápis ke vzdělávání  do mateřské školy

Fotografování dětí

ČERVEN

Den dětí

Olympijské hry

Vycházka do přírody

Noční spaní školáků ve školce

Rozloučení s nejstaršími dětmi

Výlet

DALŠÍ

Hostování malých divadélek v mš

Účast ve výtvarných soutěžích dle aktuálních nabídek

Spolupráce se Základní školou Mladecko a mateřskou školou Litultovice

Návrh zpracovala po projenání na ped.radě v Jakartovicích dne 30.8.2022 A.Řehulková