Dokumenty k zápisu

Vzor textu čestného prohlášení k očkování.docx (11,4 kB)

 

ev_list_.pdf (851943)
formular_zadost_.pdf (31914)

Vytiskněte si , nebo si je můžete vyzvednout u nás v mateřské škole

 
 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘI PŘEKROČENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem od 3 let až do začátku školní docházky.
  2. Při přijímání dětí do mš vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce.
  3. Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky, děti pětileté
  4. Při shodném počtu bodů rozhodne ředitelka školy na základě věku dítěte.

 

VĚK DÍTĚTE                         v daném  šk.roce dovrší věku   2 roky                       0

                                                                                       3 roky                       1

                                                                                       4 roky                       2

                                                                                             

TRVALÝ POBYT                   ve smluvních obcích                                                   3

                                                v jiných obcích                                                  1

IND. SITUACE DÍTĚTE      mš již navštěvuje sourozenec                                             3

                                               dítě se spec.vzděl.potřebami                                  2

                                               sociální potřebnost dítěte

                                                (např.matka samoživitelka)                             

 

Tato směrnice je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

V Jakartovicích dne 10. května 2019

Bc. Alena Řehulková