Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1
Co vás čeká v PROSINCI ?
2
Co vás čeká v PROSINCI ?
3
Co vás čeká v PROSINCI ?
4
Co vás čeká v PROSINCI ?
5
Co vás čeká v PROSINCI ?
6
Co vás čeká v PROSINCI ?
7
Co vás čeká v PROSINCI ?
8
Co vás čeká v PROSINCI ?
9
Co vás čeká v PROSINCI ?
10
Co vás čeká v PROSINCI ?
11
Co vás čeká v PROSINCI ?
12
Co vás čeká v PROSINCI ?
13
Co vás čeká v PROSINCI ?
14
Co vás čeká v PROSINCI ?
15
Co vás čeká v PROSINCI ?
16
Co vás čeká v PROSINCI ?
17
Co vás čeká v PROSINCI ?
18
Co vás čeká v PROSINCI ?
19
Co vás čeká v PROSINCI ?
20
Co vás čeká v PROSINCI ?
21
Co vás čeká v PROSINCI ?
22
Co vás čeká v PROSINCI ?
23
Co vás čeká v PROSINCI ?
24
Co vás čeká v PROSINCI ?
25
Co vás čeká v PROSINCI ?
26
Co vás čeká v PROSINCI ?
27
Co vás čeká v PROSINCI ?
28
Co vás čeká v PROSINCI ?
29
Co vás čeká v PROSINCI ?
30
Co vás čeká v PROSINCI ?
31
Co vás čeká v PROSINCI ?
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023.docx

Zápis do MŠ

Dokumenty k zápisu

 

Vytiskněte si , nebo si je můžete vyzvednout u nás v mateřské škole

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Jakartovice - příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obce Jakartovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, vyhlašuje termín zápisu  dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

 4. 5. 2023 od  9 do 12 hodin

  • Zákonný zástupce osobně , nejlépe s dítětem
  • S sebou rodný list dítěte, vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem a evidenční list

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na internetových stránkách školy (www.skolka-jakartovice.cz) . V případě, že nemáte možnostsi žádost o přijetí vytisknout, je možné si formulář, po telefonické domluvě, vyzvednout v mateřské škole.

Je nezbytné, aby na žádostech byl podpis zákonného zástupce dítěte a telefon

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů od 12. 5. 2023 do 26. 5. 2023. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude zasláno poštou.

O osobních schůzkách se zákonnými zástupci přijatých dětí vás budu dle možností včas informovat (na webových stránkách  a emailem). 

Bc.Alena Řehulková, ředitelka mateřské školy