Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
Vnitřní řád ŠJ
Provozní řád školní zahrady
31
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
1
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
2
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
3
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
4
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
5
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
6
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
7
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
8
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
9
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
10
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
11
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
12
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
13
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
14
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
15
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
16
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
17
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
18
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
19
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
20
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
21
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
22
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
23
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
24
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
25
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
26
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
27
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
28
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Dokumenty k zápisu

Vytiskněte si , nebo si je můžete vyzvednout u nás v mateřské škole

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

MŠ Jakartovice - příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Bc.Alena Řehulková , rozhodla podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni  1. 9. 2022 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané dne 6. 5. 2022 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jakartovice - příspěvková organizace,   od 1. 9. 2022, se vyhovuje v plném rozsahu, se v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odůvodnění neuvádí.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023

Registrační číslo dítěte:

Vystaveno dne 13.5.2022

Bc.Alena Řehulková, ředitelka mateřské školy Jakartovice 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Jakartovice - příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obce Jakartovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání,vyhlašuje termín zápisu  dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 6. 5. 2022 od  9 do 12 hodin

  • Zákonný zástupce osobně , nejlépe s dítětem
  • S sebou rodný list dítěte, vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem a evidenční list

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na internetových stránkách školy (www.skolka-jakartovice.cz) . V případě, že nemáte možnostsi žádost o přijetí vytisknout, je možné si formulář, po telefonické domluvě, vyzvednout v mateřské škole.

Je nezbytné, aby na žádostech byl podpis zákonného zástupce dítěte a telefon

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů od 13. 5. 2022 do 27. 5. 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude zasláno poštou.

O osobních schůzkách se zákonnými zástupci přijatých dětí vás budu dle možností včas informovat (na webových stránkách  a emailem). 

Bc.Alena Řehulková, ředitelka mateřské školy