Aktuality

CO VÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ ?

 • Především Vám i Vašim dětem chceme popřát šťastný  školní rok 2021/2022 a s tím souvisí přání, ať jsme všichni zdraví – do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo, kdo by měl příznak sebemenší infekce ( ani rýma, kašel….), rodiče v respirátoru
 • Odhlašovaní pětiletých dětí -mají povinné předškolní vzdělávání - omluvné listy budou  v šatně , kam jste povinni písemně své dítě omlouvat
 • Zapište dítě, které jde po obědě do sešitu v šatně Myšek, abychom věděli, kolik máme nachystat lehátek a odpoledních svačin
 • Dejte dětem oblečení na pobyt venku a náhradní spodní prádlo
 • ÚKOL PRO RODIČE A DĚTI –ozdobte si během září doma ,,KUKUŘICI„–výstavka bude od 1.10.
 • 13.9. v 9 h. k nám přijede divadélko Myška Klárka
 • 27.9. v 9 h k nám přiletí draví ptáci, bude to na zahradě
 • Výši příspěvku na školní rok 2021/2022 navrhujeme 500 Kč na pololetí a dítě – z toho hradíme divadélka, akce pro děti, dárečky……

Letos se opět nemůže konat schůzka s rodiči vzhledem ke koronavirovým opatřením, proto sledujte informace na našich webových stránkách. Veškeré vaše dotazy a připomínky budeme spolu řešit telefonicky, nebo emailem.

 • Žádáme o odevzdání dotazníčků během 1.týdne v září – děkujeme
 • Od 1.září se pro děti, které mají 6 let zvyšuje cena stravného o 3 Kč, 37 Kč  - děkuji za pochopení
 • 28.9 je státní svátek, školka bude zavřená
 
 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ – výtah  ze  Školního řádu

1/ Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd - mladší a starší.

Mladší děti /myšky/ jsou v přízemí a vedou je p.učitelka Ludmila Gališová a Alena Řehulková, chůva s akreditací Kateřina Vavříčková

Starší děti /berušky/ jsou v 1.patře budovy a vedou je  p.uč. Pavlína Pécsiová/zástupkyně ředitelky/ a Iveta Frkalová

O děti se speciálními vzdělávacími potřebami pečuje Alena Řehulková/logopedie/spolu s Ivetou Frkalovou

O čistotu a pořádek se starají paní Kateřina Vavříčková a Milada Hrušková. V kuchyni nám vaří  paní kuchařka Vendula Kučerová

2/  Provoz v mateřské škole je od 6,30 do 16,00h.

3/  Zřizovatel osvobodil zákonné zástupce od úplaty za vzdělávání

4/  Stravné se platí co nejdříve /v začátku měsíce/ po obdržení dokladu v hotovosti v mateřské škole. Cena celodenního stravného činí pro děti do šesti let 33 Kč /ran.svačina 8, oběd 17, odp.sv. 8/, starší děti 37 Kč /ran.sv.9, oběd 20, odp.sv.8/. Je možná i platba přes účet bankou : č.ú. 86-6916910247/0100 a dp zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

5/  Rodiče jsou povinni dítě řádně přihlašovat a odhlašovat a to osobně, nebo telefonicky. U dětí s povinnou docházkou /týká se pětiletých dětí/ i písemně. Omluvné listy budou v šanonu  v šatně

6/  Paní učitelky vzdělávají děti podle dlouhodobého Škoního vzdělávacího plánu, řídí se Rámcovým vzdělávacím programem a každý rok vypracovávají konkrétní Třídní vzdělávací plán, podle kterého děti motivují. Naše mateřská škola je zaměřená na podporu zdraví dětí, proto hodně cvičíme, máme zdravou stravu/ovoce a zeleninu/, účastníme se plaveckého výcviku a trávíme hodně času venku. Nově se učíme i cizí jazyk - angličtinu, rodiče platí externí učitelku, pokud se nám podaří ji nasmlouvat.

7/  S plánem akcí pořádaných mateřkou školou se můžete seznámit na nástěnce v mš, na webovývh stránkách a vždy před akcí písemnou formou.

8/  Prosíme rodiče všech dětí o vyplnění vstupního dotazníku a předání učitelkám

9/  Dbejte na dozor a bezpečnost dojíždějících dětí autobusem, jste za děti zodpovědní

10/Neposílejte děti do školky nemocné a v případě výskytu vši dětské, řádně dítěti hlavu vyčistili

11/ Budeteli mít potřebu dát svému předškolákovi odklad školní docházky, prokonzultujte to s učitelkou, poradíme vám, kam se obrátit. Je potřeba dvou lékařských potrvzení. K zápisu jít však musíte.

12/ O jakékoliv změně informujte mateřskou školu - změna telefonu, bydliště....

13/ Veškeré informace budou na nástěnkách, nebo vám sděleny osobně,písemně či telefonicky a na webových stránkách

14/ Snad nebudete mít námitky proti pořizování obrazových či zvukových materiálů(focení....)

15/ Dejte dětem oblečení na převlečení - a to jak do školky, na spaní i na pobyt venku. Malým dětem i náhradní spodní prádlo – vše podepište

Prosím, přečtěte si Školní řád a Školní vzdělávací program - na webových stránkách nebo v šatně mateřské školy

Prosíme o úzkou spolupráci a kontakt, pomoc při organizování akcí, případně jakoukoliv pomoc finanční či hmotnou.  Děkujeme

 

 

Komunikace mezi mateřskou školou může probíhat těmito kanály :

Telefonicky 608 412 436, 606 030 521, 553 666 137

Webové stránky www.skolka-jakartovice.cz

Facebook Mš Jakartovice

Email  ms.danuse@seznam.cz

Budete-li mít nějaký dotaz, přání nebo připomínku, ozvěte se. Můžete si domluvit i osobní setkání.

Děkujeme a věřím, že si vždy vyjdeme vstříc

Za mateřskou školu Alena Řehulková, ředitelka

 

 

Prosíme o :

 • NAUČTE SVÉ DĚTI SPRÁVNÉMU UMÝVÁNÍ RUKOU
 • zapisování do sešitu v šatně na okně jména dětí, které půjdou po obědě
 • písemné omlouvání dětí pětiletých na omluvných listech v šanonu v šatně Berušek

 

 

Důležité upozornění !

PROSÍME NEPOUŠTĚJTE DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY NEZNÁMÉ OSOBY. OTEVÍRAT BUDE VŽDY NĚKDO ZE ZAMĚSTNANCŮ. DĚKUJEME