Aktuality

 

Děkujeme vám za vaši spolupráci, vstřícnost a pochopení během celého školního roku a přejeme všem krásné léto.

Prosím o úhradu stravného za měsíc červen nejpozději do 15.7.

 

 

Provoz mateřské školy Jakartovice v letních měsících

Provoz v červenci do 8.7. v srpnu od 22.8.

Mateřská škola bude uzavřena od 11.7. do 19.8.

Nový školní rok začíná 1.9.2022

 
 
Zákonní zástupci dětí  jsou povinni  informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Toto plyne ze školského zákona - § 22, odst. 3 písm. c.
 

 

Žádáme rodiče, aby byli ohleduplní k ostatním a dávali do mateřské školy děti zcela zdravé, bez příznaků nemocí – rýma, kašel, opar, oční zánět………děkujeme

 

  • Odhlašovaní pětiletých dětí -mají povinné předškolní vzdělávání - omluvné listy budou  v šatně , kam jste povinni písemně své dítě omlouvat
  • Zapište dítě, které jde po obědě do sešitu v šatně Myšek, abychom věděli, kolik máme nachystat lehátek a odpoledních svačin
  • Dejte dětem oblečení na pobyt venku a náhradní spodní prádlo
  • Od 1.září 2021 se pro děti, které mají 6 let zvyšuje cena stravného o 3 Kč, 37 Kč  - děkuji za pochopení
 
 
 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ – výtah  ze  Školního řádu

1/ Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd - mladší a starší.

Mladší děti /myšky/ jsou v přízemí a vedou je p.učitelka Ludmila Gališová a Alena Řehulková, chůva s akreditací Kateřina Vavříčková

Starší děti /berušky/ jsou v 1.patře budovy a vedou je  p.uč. Pavlína Pécsiová/zástupkyně ředitelky/ a Iveta Frkalová

O děti se speciálními vzdělávacími potřebami pečuje Alena Řehulková/logopedie/spolu s Ivetou Frkalovou

O čistotu a pořádek se starají paní Kateřina Vavříčková a Milada Hrušková. V kuchyni nám vaří  paní kuchařka Vendula Kučerová

2/  Provoz v mateřské škole je od 6,30 do 16,00h.

3/  Zřizovatel osvobodil zákonné zástupce od úplaty za vzdělávání

4/  Stravné se platí co nejdříve /v začátku měsíce/ po obdržení dokladu v hotovosti v mateřské škole. Cena celodenního stravného činí pro děti do šesti let 33 Kč /ran.svačina 8, oběd 17, odp.sv. 8/, starší děti 37 Kč /ran.sv.9, oběd 20, odp.sv.8/. Je možná i platba přes účet bankou : č.ú. 86-6916910247/0100 a dp zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

5/  Rodiče jsou povinni dítě řádně přihlašovat a odhlašovat a to osobně, nebo telefonicky. U dětí s povinnou docházkou /týká se pětiletých dětí/ i písemně. Omluvné listy budou v šanonu  v šatně

6/  Paní učitelky vzdělávají děti podle dlouhodobého Škoního vzdělávacího plánu, řídí se Rámcovým vzdělávacím programem a každý rok vypracovávají konkrétní Třídní vzdělávací plán, podle kterého děti motivují. Naše mateřská škola je zaměřená na podporu zdraví dětí, proto hodně cvičíme, máme zdravou stravu/ovoce a zeleninu/, účastníme se plaveckého výcviku a trávíme hodně času venku. Nově se učíme i cizí jazyk - angličtinu, rodiče platí externí učitelku, pokud se nám podaří ji nasmlouvat.

7/  S plánem akcí pořádaných mateřkou školou se můžete seznámit na nástěnce v mš, na webovývh stránkách a vždy před akcí písemnou formou.

8/  Prosíme rodiče všech dětí o vyplnění vstupního dotazníku a předání učitelkám

9/  Dbejte na dozor a bezpečnost dojíždějících dětí autobusem, jste za děti zodpovědní

10/Neposílejte děti do školky nemocné a v případě výskytu vši dětské, řádně dítěti hlavu vyčistili

11/ Budeteli mít potřebu dát svému předškolákovi odklad školní docházky, prokonzultujte to s učitelkou, poradíme vám, kam se obrátit. Je potřeba dvou lékařských potrvzení. K zápisu jít však musíte.

12/ O jakékoliv změně informujte mateřskou školu - změna telefonu, bydliště....

13/ Veškeré informace budou na nástěnkách, nebo vám sděleny osobně,písemně či telefonicky a na webových stránkách

14/ Snad nebudete mít námitky proti pořizování obrazových či zvukových materiálů(focení....)

15/ Dejte dětem oblečení na převlečení - a to jak do školky, na spaní i na pobyt venku. Malým dětem i náhradní spodní prádlo – vše podepište

Prosím, přečtěte si Školní řád a Školní vzdělávací program - na webových stránkách nebo v šatně mateřské školy

Prosíme o úzkou spolupráci a kontakt, pomoc při organizování akcí, případně jakoukoliv pomoc finanční či hmotnou.  Děkujeme

 

 

Komunikace mezi mateřskou školou může probíhat těmito kanály :

Telefonicky 608 412 436, 606 030 521, 553 666 137

Webové stránky www.skolka-jakartovice.cz

Facebook Mš Jakartovice

Email  ms.danuse@seznam.cz

Budete-li mít nějaký dotaz, přání nebo připomínku, ozvěte se. Můžete si domluvit i osobní setkání.

Děkujeme a věřím, že si vždy vyjdeme vstříc

Za mateřskou školu Alena Řehulková, ředitelka

 

 

Prosíme o :

  • NAUČTE SVÉ DĚTI SPRÁVNÉMU UMÝVÁNÍ RUKOU
  • zapisování do sešitu v šatně na okně jména dětí, které půjdou po obědě
  • písemné omlouvání dětí pětiletých na omluvných listech v šanonu v šatně Berušek

 

 

Důležité upozornění !

PROSÍME NEPOUŠTĚJTE DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY NEZNÁMÉ OSOBY. OTEVÍRAT BUDE VŽDY NĚKDO ZE ZAMĚSTNANCŮ. DĚKUJEME